Leergang POH-GGZ

Hogeschool van Amsterdam   7 maanden

Amsterdam   euro_symbol 2143.00

Klik hier om de website van de opleiding te bekijken.

Tijdens de leergang krijg je de kennis en vaardigheden aangereikt die je nodig hebt om in de huisartsenpraktijk zorginhoudelijke ondersteuning te bieden aan alle patiënten met klachten van psychische; psychosociale en psychosomatische aard.

De inhoud van de leergang is gebaseerd op veelvoorkomende vraagstukken uit de praktijk en het functie-en competentieprofiel van de Landelijke Vereniging POH-GGZ. De sterke verbinding tussen theorie en praktijk biedt een stevige handelingsbasis voor de dagelijkse praktijkDe Basis (6 dagen): In deze module wordt de functiePOH-GGZ geïntroduceerd en komen veelvoorkomendeklachten van patiënten aan bod. In elke les behandelenwe de klachtenpresentatie van de patiënt en de taken encompetenties van een POH-GGZ. Zo oefen je met het afnemenvan een intake; een screeningsonderzoek uitvoeren en eenbehandelplan opstellen. Ook komen enkele basisinterventies aanbod; zoals psychoeducatie; cognitieve gedragsbegeleiding enzelfmanagement. Je hebt tevens intervisie waarin je met mede-cursisten casuïstiek uit de eigen werkpraktijk bespreekt.►Verdieping (6 dagen): In deze module wordt dieper ingegaanop de theoretische achtergronden van de in de basismodulebehandelde psychische klachten. Ook komt langdurige;gestabiliseerde problematiek van patiënten aan bod. Webehandelen o.a. de inzet van terugvalpreventie; cognitievegedragsbegeleiding; werken met protocollen; vroegsignalering;de meldcode; systemisch werken en omgaan met diversiteit.►Specialisatie (3 dagen per specialisatie): Tijdens despecialisaties Kind & Jeugd en Ouderen behandelen we devoor de doelgroep kenmerkende ontwikkelingsproblematieken stoornissen. Tijdens de specialisatie Somatiek komenpsychosomatische klachten en psychische klachten als gevolg vanziekte aan bod. Bij alle specialisaties bespreken we de passendeinterventies en begeleiding.

Aanvullende gegevens
Vereisten de hbo-of wo-bachelors diploma:Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (hbo); Sociaal Pedagogische Hulpverlening (hbo); Toegepaste Psychologie (hbo); Psychologie (wo); Verpleegkundige met diploma Sociaal PsychiatrischVerpleegkunde (hbo); HBO-Verpleegkunde met GGZ uitstroomprofiel (hbo); Orthopedagogiek (wo); Verpleegkundige specialist GGZ (hb0)
Studiepunten
Studiebelasting (uur/w) 14.00
Duur 7 maanden
Kosten 2143.00
BTW
Extra onkosten 600
Startdatum 01-09-2020
Einddatum
Plaats Amsterdam
Postcode 1091GH
Emailadres