Doel van platform MijnhouseofSkills

Het uitvoeren van een matchingproces, waarbij deelnemers op basis van hun werkervaring en hobby’s suggesties voor andere beroepen getoond krijgen.

Het platform biedt de deelnemers een customer journey die volledig draait om vaardigheden, via het proces van het beoordelen, ontwikkelen en matchen van vaardigheden, naar een toekomst van een leven lang ontwikkelen. Het platform MijnhouseofSkills wil een soepele en effectieve overgang in deze verschillende fasen mogelijk maken door het creëren van een uniform online skillsplatform dat mensen, banen en opleidingen met elkaar in contact brengt.

Bronvermelding

Deze dienst maakt gebruik van de ESCO-classificatie van de Europese Commissie.

Deze dienst maakt gebruik van video content afkomstig van SBB.